Pobieralnia plików

Tekst uchwał (gospodarka odpadami) - do pobrania

Nazwa dokumentu

Okres obowiązywania

Rodzaj pliku

Rodzaj działania

1. Uchwała w sprawie podziału obszaru gmin Związku na sektory ... Nr XXIV/117/2017 z dnia 29 września 2017 roku 01.10.2018 - Obowiązuje - plik.pdf (206 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2016 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.

2. Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych ... Nr XXIV/121/2017 z dnia 29 września 2017 roku 01.10.2018 - Obowiązuje - plik.pdf (337 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 30.09.2018 r.

3. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku ... Nr II/14/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku
Załącznik nr 1 ;
19.03.2019 - Obowiązuje - plik.pdf (207 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2019 r. do 18.03.2019 r.

4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty ... Nr XXIX/135/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku 01.10.2018 - Obowiązuje - plik.pdf (565 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 01.04.2015 r.

Obejmujące okres - od 02.04.2015 r. do 30.09.2015 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2015 r. do 30.06.2016 r.

Obejmujące okres - od 01.07.2016 r. do 30.09.2018 r.

5. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych ... Nr II/15/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku 19.03.2019 - Obowiązuje - plik.pdf (394 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2019 r. do 18.03.2019 r.

6. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... Nr XXIV/120/2017 z dnia 29 września 2017 roku
Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 3 ; Załącznik nr 4 ;
01.10.2018 - Obowiązuje - plik.pdf (216 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 28.05.2015 r.

Obejmujące okres - od 29.05.2015 r. do 30.09.2015 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2015 r. do 31.07.2016 r.

Obejmujące okres - od 01.08.2016 r. do 13.07.2017 r.

Obejmujące okres - od 14.07.2017 r. do 30.09.2018 r.

7. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... Nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku 05.05.2015 - Obowiązuje - plik.pdf (174 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 04.05.2015 r.

8. Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ... Nr III/15/2015 z dnia 26 marca 2015 roku 01.05.2015 - Obowiązuje - plik.pdf (1,22 MB) zobacz pobierz
9. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ... Nr XXIX/136/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku 01.10.2018 - Obowiązuje - plik.pdf (204 KB) zobacz pobierz
Zobacz też: