Druki i formularze - do pobrania

Druki i formularze - do pobrania

Nazwa dokumentu

Okres obowiązywania

Rodzaj pliku

Rodzaj działania

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 25.05.2018 - Obowiązuje - plik.pdf (293 KB) zobacz pobierz
2. Formularz deklaracji opłaty DO-1 ... [ dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ]
Formularz DO-Z; Formularz DO-I; Formularz DO-L
01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (839 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2015 r. do 31.07.2016 r.

Obejmujące okres - od 01.08.2016 r. do 13.07.2017 r.

Obejmujące okres - od 14.07.2017 r. do 30.09.2018 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2018 r. do 09.03.2020 r.

Obejmujące okres - od 10.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

Przykłady wypełniania deklaracji opłaty:

3. Formularz deklaracji opłaty DO-2 ... [ dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ]

Brak obowiązujących w dacie od dnia 01.10.2020 r.

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 31.07.2016 r.

Obejmujące okres - od 01.08.2016 r. do 13.07.2017 r.

Obejmujące okres - od 14.07.2017 r. do 30.09.2018 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2018 r. do 09.03.2020 r.

Obejmujące okres - od 10.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

4. Formularz deklaracji opłaty DO-3 ... [ dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych ]
Formularz DO-Z; Formularz DO-I;
01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (924 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 29.05.2015 r. do 31.07.2016 r.

Obejmujące okres - od 01.08.2016 r. do 13.07.2017 r.

Obejmujące okres - od 14.07.2017 r. do 30.09.2018 r.

Obejmujące okres - od 01.10.2018 r. do 09.03.2020 r.

Obejmujące okres - od 10.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

5. Formularz deklaracji opłaty DO-Z ... [ stosowany w przypadku współwłasności nieruchomości ] 01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (763 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.

6. Formularz deklaracji opłaty DO-I ... [ informacja o przetwarzaniu danych osobowych ] 01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (459 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 10.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

7. Formularz deklaracji opłaty DO-L ... [ informacja o lokalach ] 01.10.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (869 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 20.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

8. Wniosek w sprawie nadpłaty ... [ wersja do ręcznego wypełnienia ] 15.03.2017 - Obowiązuje - plik.pdf (299 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 14.03.2017 r.

9. Wniosek w sprawie nadpłaty ... [ wersja do elektronicznej edycji ] 15.03.2017 - Obowiązuje - plik.zip (10,1 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 14.03.2017 r.

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia ... [ wersja do ręcznego wypełnienia ] 01.08.2017 - Obowiązuje - plik.pdf (477 KB) zobacz pobierz
11. Wniosek o wydanie zaświadczenia ... [ wersja do elektronicznej edycji ] 01.08.2017 - Obowiązuje - plik.zip (12,4 KB) zobacz pobierz
12. Konto bankowe do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 27.08.2020 - Obowiązuje - plik.pdf (424 KB) zobacz pobierz

Archiwum:

Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 14.03.2017 r.

Obejmujące okres - od 15.03.2017 r. do 26.08.2020 r.

13. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ... [ wersja do ręcznego wypełnienia ] 01.07.2013 - Obowiązuje - plik.pdf (254 KB) zobacz pobierz
14. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ... [ wersja do elektronicznej edycji ] 01.07.2013 - Obowiązuje - plik.zip (8,00 KB) zobacz pobierz
Zobacz też: