Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

Kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca 2018

Kampania realizowana jest w ramach projektu pod nazwą "Gotowi w przyszłość, czyli w kierunku GOZ" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - https://wfos.gdansk.pl

Koszt kwalifikowany zadania: 60 000,00 złotych, w tym kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 20 000,00 złotych.Od 1 lipca 2017 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19) weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Rozporządzenie wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania odpadów na terenie wszystkich gmin.

Na terenie gmin Związku zasady powyższe obowiązywać będą od dnia 01.10.2018 roku. Wymiana pojemników we właściwych kolorach nastąpi najpóźniej do 30.06.2022 r.

W każdej gminie obowiązywać będą takie same zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady będziemy segregować do pojemników lub worków o ustalonych z góry kolorach. Taka unifikacja ma w założeniu ułatwić mieszkańcom prawidłowe prowadzenie segregacji odpadów, co przełoży się na realizację unijnych celów w gospodarce odpadami, wyznaczonych na rok 2020. Jednym z celów, stanowiącym poważne wyzwanie, jest uzyskanie do 2020 roku 50% poziomu odzysku i recyklingu odpadów takich jak: papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło. Poziom ten obowiązuje każdą gminę w Polsce, dlatego w interesie nas wszystkich jest to, aby wysegregować jak najwięcej odpadów nadających się do recyklingu i poddać je przetworzeniu. Jeśli nie osiągniemy odpowiednich poziomów recyklingu będą nam grozić wysokie kary, co może skutkować podwyższeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby przybliżyć zainteresowanym nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązujące od 01.10.2018 r. pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców na spotkania informacyjno-edukacyjne oraz plenerowe, które odbędą się w każdej gminie. Terminy wydarzeń zamieszczone są w zakładce WYDARZENIA oraz na stronach internetowych gmin członkowskich. Na spotkaniach zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpowiemy także na nurtujące pytania. Na imprezach plenerowych pokażemy poprzez zabawę i pogadanki w jaki sposób możemy wszyscy zaangażować się w ochronę środowiska. Przewidujemy organizację licznych konkursów z nagrodami. Zorganizujemy także spotkania w szkołach podstawowych, na których będziemy uczyć dzieci jak być bardziej ekologicznym. Pamiętajmy - odpady to nie bezużyteczne śmieci, lecz cenne surowce. Jeśli wszyscy zadbamy o ich prawidłową segregację - ochronimy środowisko, zadbamy o nasze zdrowie i będziemy mieli wpływ na wysokość opłaty.


Czekają atrakcyjne nagrody:


Pliki do pobrania:


KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.NOWINKI

Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

Warto mieć to na uwadze.

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1378 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1018255
- liczba wejść: 629104
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.