Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Podział odpadów komunalnych

  Podział odpadów komunalnych na grupy selektywnej zbiórki:

  1. Odpady „BIO”

   – są to odpady ulegające biodegradacji, w szczególności:
   • odpady tzw. kuchenne frakcji stałej powstające w gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak: pozostałości potraw i produktów - resztki warzyw i owoców, itp.,
   • odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, takie jak:, trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., a także rośliny domowe - kwiaty cięte, doniczkowe itp.
  2. Odpady „SUROWCE”

   – są to tzw. odpady surowcowe gromadzone łącznie (w jednym pojemniku), w szczególności:
   • opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe - takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.,
   • makulatura - gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe, tektura, itp.,
   • tekstylia, odzież - tkaniny, ubrania, itp.,
   • szkło opakowaniowe - takie jak: butelki, słoiki, itp.,
   • metale - takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp.
  3. Odpady „ZMIESZANE”

   – są to odpady pozostałe po segregacji (na „BIO” i „SUROWCE”), w szczególności:
   • odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalka techniczna, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych - np. z malowania pomieszczeń, powstające w gospodarstwie domowym odpady kuchenne frakcji stałej pochodzenia zwierzęcego, itp., z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlano-rozbiórkowych i remontowych oraz opon,
   • lub gromadzone w jednym pojemniku niesegregowane - zmieszane odpady komunalne z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlano-rozbiórkowych i remontowych oraz opon.
  4. Odpady niebezpieczne

   – są to odpady tzw. niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, do których należy zaliczyć takie odpady jak: świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp., smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp..
  5. Odpady wielkogabarytowe

   – są to takie odpady jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach, do których należy zaliczyć takie odpady jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony, itp.
  6. Odpady elektryczne i elektroniczne

   – są to takie odpady jak: sprzęt AGD – artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, itp.
  7. Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe

   – są to takie odpady, które powstają podczas drobnych remontów, budów i rozbiórek (np. wykonywanych systemem gospodarczym), do których należy zaliczyć takie odpady jak: okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.
  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315189
  - liczba wejść: 186842
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl