Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański
Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Sprawozdania finansowe

  Sprawozdania kwartalne Związku Gmin Wierzyca od 01.01.2017 r.

  • Rb-NDS - I kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

   za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017


  • Rb-27S - I kwartał 2017 r.

   sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

   za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017


  • Rb-28S - I kwartał 2017 r.

   sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

   za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017


  • Rb-N - I kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

   wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku


  • Rb-Z - I kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

   wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku


  • Rb-NDS - II kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

   za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017


  • Rb-27S - II kwartał 2017 r.

   sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

   za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017


  • Rb-28S - II kwartał 2017 r.

   sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

   za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017


  • Rb-N - II kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

   wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku


  • Rb-Z - II kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

   wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku


  • Rb-NDS - III kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

   za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017


  • Rb-27S - III kwartał 2017 r.

   sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

   za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017


  • Rb-28S - III kwartał 2017 r.

   sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

   za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017


  • Rb-N - III kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

   wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku


  • Rb-Z - III kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

   wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku


  • Rb-NDS - IV kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

   za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017


  • Rb-27S - IV kwartał 2017 r.

   sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

   za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017


  • Rb-28S - IV kwartał 2017 r.

   sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

   za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017


  • Rb-N - IV kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

   wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku


  • Rb-Z - IV kwartał 2017 r.

   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

   wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku


  • Rb-ST - 2017 r.

   sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

   na koniec 2017 roku


  Archiwum:

  Za okres - od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

  Za okres - od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

  Za okres - od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

  Za okres - od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (491 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 266884
  - liczba wejść: 156024
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl