Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Stawki opłaty: nier. niezamieszkałe

  Informacje dodatkowe:

  • Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest przez właściciela nieruchomości na etapie składania deklaracji opłaty.
  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy stanowi kwota wynikająca z pomnożenia ilości pojemników oraz miesięcznej stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  • Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności są zróżnicowane w zależności od tego, czy odpady będą segregowane, czy nie będą segregowane przez właściciela nieruchomości.
  • Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - ustala właściciel nieruchomości na podstawie złożonej do Zarządu Związku Gmin Wierzyca deklaracji DO-2, wypełniając odpowiedni formularz.

  Pliki do pobrania:

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315156
  - liczba wejść: 186809
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl