Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański
Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Archiwum zmian: kwiecień 2015r.

  Od kwietnia 2015 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:


   Co te zmiany oznaczają dla ciebie:
  • Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają zawiadomienie określające nową wysokość opłaty uwzględniającą zmianę stawki
   - nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.
  • Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wobec których wydana została z urzędu decyzja określająca wysokość tej opłaty
   - są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji opłaty na formularzu DO-2.
  • Zaleca się, aby właściciele nieruchomości zweryfikowali deklarowane przez siebie dane zawarte w obowiązującej deklaracji opłaty - w szczególności w zakresie ilości zadeklarowanych do odbioru odpadów.
  • Przypomina się, że w ramach uiszczanej opłaty odbiorowi podlegają wyłącznie odpady komunalne w ilości zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości.
   Zobacz - Przykład deklarowania ilości odpadów do odbioru w ciągu miesiąca [ DO-2 ]...
  • Zadeklarowane opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy.
  • Zmiany nie dotyczą (nie zmieniają się stawki opłat dla) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  • Nowe stawki - dotyczą nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r.

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

  Pojemność pojemnika*)

  Sposób zbierania odpadów

  Metoda naliczania opłaty

  Selektywny

  Nieselektywny

  120 litrów13,00 zł30,00 złza pojemnik
  240 litrów24,00 zł54,00 złza pojemnik
  360 litrów35,00 zł78,00 złza pojemnik
  1100 litrów95,00 zł143,00 złza pojemnik
  5000 litrów370,00 zł555,00 złza pojemnik
  7000 litrów485,00 zł728,00 złza pojemnik
  10000 litrów690,00 zł1035,00 złza pojemnik
  *) Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż wymienione stanowi wielokrotność stawki za pojemnik o określonej w kolumnie pierwszej pojemności.

  Obecnie:

  Obejmujące okres - od 01.07.2016 r.

  Archiwum:

  Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

  Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

  Obejmujące okres - od 01.10.2015 r. do 30.06.2016 r.


  Pliki do pobrania:

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (365 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 192693
  - liczba wejść: 112907
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl