Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Archiwum zmian: maj 2015r.

  Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzono następujące zmiany:


  • Od roku 2015 ulegają zmianie zasady ustalania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Wprowadzono ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

   Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.05.2015 r.

   Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

   Rodzaj nieruchomości

   Sposób zbierania odpadów

   Metoda naliczania opłaty

   selektywny

   nieselektywny

   Domek letniskowy lub inna
   nieruchomość wykorzystywana
   jedynie przez część roku na
   cele rekreacyjno-wypoczynkowe
   260,00 zł600,00 złStawka ryczałtowa
   za rok
  • Obowiązuje nowy, odrębny wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk DO-3, który zastępuje dotychczas stosowany dla wymienionych nieruchomości druk DO-2.
  • Nową deklarację DO-3 należy złożyć w terminie do 20.06.2015 r.
  • Ryczałtową stawkę opłaty za rok 2015 należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 25.08.2015 r.
   - wpłaty dokonane według dotychczasowego stanu prawnego, dotyczące roku 2015, zostaną zaliczone na poczet nowej opłaty ryczałtowej.
  • Ryczałtową stawkę opłaty za kolejne lata należy uiszczać - każdego roku, bez uprzedniego wezwania, w dwóch równych ratach:
   - pierwszą ratę w terminie do dnia 25 maja,
   - drugą ratę w terminie do dnia 25 września.
  • Ryczałtowa stawka opłaty jest niezależna od faktycznego okresu i intensywności korzystania z nieruchomości, a także jest niezależna od ilości wytwarzanych na niej odpadów komunalnych.
  • Organizacja odbioru odpadów z nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem ...
   - właściciele nieruchomości we własnym zakresie wyposażają swoje nieruchomości w niezbędne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
   - właściciele nieruchomości z miejscowości, w których zorganizowano zbiorcze miejsca gromadzenia odpadów komunalnych nie muszą wyposażać swych nieruchomości we własne pojemniki.

  Podstawa prawna:

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315194
  - liczba wejść: 186847
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl