Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu

↓ Kampania edukacyjna 2018

Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • Archiwum zmian: lipiec 2016 roku

  Od lipca 2016 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:


   Co te zmiany oznaczają dla Ciebie:
  • Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają zawiadomienie określające nową wysokość opłaty uwzględniającą zmianę stawki
   - nie muszą składać nowych deklaracji.
  • Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wobec których wydana została z urzędu decyzja określająca wysokość tej opłaty, otrzymają informację o obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty na formularzu DO-2.
  • Zaleca się, aby właściciele nieruchomości zweryfikowali deklarowane przez siebie dane zawarte w obowiązującej deklaracji opłaty - w szczególności w zakresie poprawności deklarowanej segregacji odpadów.
  • Uwaga!

  • To nie jest podwyżka opłat - poprawiając segregację odpadów u źródła, będziesz płacić mniej.
   Zobacz - Uzasadnienie i cel wprowadzonych zmian.
   Zobacz - Jak prawidłowo segregować odpady komunalne, by płacić mniej.
   Zobacz - Nowe stawki opłaty dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
  • Zmiany nie dotyczą:

  • Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - deklarowanych na formularzu DO-1.
  • Nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - deklarowanych na formularzu DO-3.
  • Pamiętaj!

  • W ramach uiszczanej opłaty odebrane zostaną wyłącznie odpady komunalne w ilości zadeklarowanej .
  • Opłatę w zmienionej wysokości należy uiszczać bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.07.2016 r.

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

  Pojemność pojemnika*)

  Sposób zbierania odpadów

  Metoda naliczania opłaty

  Selektywny

  Nieselektywny

  SUROWCE

  BIO

  ZMIESZANE

  (pozostałe po
  sortowaniu
  )

  ZMIESZANE

  120 litrów10,00 zł17,00 zł24,00 zł45,00 złza pojemnik
  240 litrów20,00 zł34,00 zł48,00 zł90,00 złza pojemnik
  360 litrów30,00 zł51,00 zł72,00 zł135,00 złza pojemnik
  1100 litrów92,00 zł156,00 zł220,00 zł413,00 złza pojemnik
  5000 litrów417,00 zł708,00 zł1000,00 zł1875,00 złza pojemnik
  7000 litrów583,00 zł992,00 zł1400,00 zł2625,00 złza pojemnik
  10000 litrów833,00 zł1417,00 zł2000,00 zł3750,00 złza pojemnik
  *) Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż wymienione stanowi wielokrotność stawki za pojemnik o określonej w kolumnie pierwszej pojemności.

  Archiwum:

  Obejmujące okres - od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

  Obejmujące okres - od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

  Obejmujące okres - od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r.

  Obejmujące okres - od 01.10.2015 r. do 30.06.2016 r.


  Pliki do pobrania:

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (579 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 315196
  - liczba wejść: 186849
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: sekretariat@radspzoo.pl