Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

Organizacja odbioru odpadów

  • Wymagania w zakresie zasad udostępniania i odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”.
  • Pojemniki i worki do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach należy umieścić w miejscu wyodrębnionym umożliwiającym segregację odpadów (np. wygrodzona pergola) dostępnym dla pracowników uprawnionego przedsiębiorcy, od strony drogi dojazdowej samochodów wywożących odpady, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości.
  • W przypadku braku wyznaczenia miejsca, o którym mowa wyżej pojemniki i worki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pasie drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady) przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady.
  • W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej.
  • Zorganizowanie odpowiedniego miejsca do selektywnego gromadzenia odpadów i udostępnianie ich do odbioru należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
  • Odpady frakcji: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” i „Resztkowe” odbiera uprawniony przedsiębiorca - regularnie bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji odpadów.
  • Frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio z nieruchomości) właściciel nieruchomości własnym staraniem przekazuje do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Uprawnionych do obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przedstawia tabela:

Obsługa odbioru odpadów obowiązująca od 01.10.2018 r.

Gmina

Obsługa odbioru odpadów

Kościerzyna,
Kościerzyna - Miasto,
Nowa Karczma,
Przywidz,
Stara Kiszewa

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Równa 17B, 80-067 Gdańsk
tel. 58 686 52 05 ; 58 309 46 38 ; 58 309 49 53
e-mail: sekretariat.pomorze@sitapolska.com.pl
www: www.sitapomorze.pl/ ; www.sitapolska.com.pl/
Opiekun gminy: Kościerzyna - Miasto
tel. 515 224 255
e-mail: justyna.szczepankiewicz@suez.com
Opiekun gminy: Kościerzyna, Nowa Karczma
tel. 515 224 708
e-mail: jaroslawa.dysarz@suez.com
Opiekun gminy: Stara Kiszewa, Przywidz
tel. 515 224 514
e-mail: iwona.sulewska@suez.com

Skórcz - Miasto

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Równa 17B, 80-067 Gdańsk
tel. 58 686 52 05 ; 58 309 46 38 ; 58 309 49 53
e-mail: sekretariat.pomorze@sitapolska.com.pl
www: www.sitapomorze.pl/ ; www.sitapolska.com.pl/
Opiekun gminy: Skórcz - Miasto
tel. 695 095 010
e-mail: m.knitter@suez.com
Podwykonawca - odbierający odpady:
Firma Transportowa Piotr, Piotr Brzoska
ul. Olszynka 2a, 83-221 Osiek
tel. 58 582 10 92 ; 600 948 216
e-mail: firmapiotrbrzoska@gmail.com

Lubichowo

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Równa 17B, 80-067 Gdańsk
tel. 58 686 52 05 ; 58 309 46 38 ; 58 309 49 53
e-mail: sekretariat.pomorze@sitapolska.com.pl
www: www.sitapomorze.pl/ ; www.sitapolska.com.pl/
Opiekun gminy: Lubichowo
tel. 515 224 514
e-mail: iwona.sulewska@suez.com
Podwykonawca - odbierający odpady:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 30 67 ; 58 562 33 68
e-mail: sekretariat@starkom.pl
www: www.starkom.pl/
Opiekun gminy: Lubichowo
tel. 58 562 33 68 wewn. 36
e-mail: bok.gzil@starkom.pl

Bobowo

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o.
ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 24 01 ; 55 279 34 58 ; fax 55 261 97 40
e-mail: biuro@pus-kwidzyn.pl
www: http://www.pus-kwidzyn.pl/

Skórcz,
Smętowo Graniczne

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o.
ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 24 01 ; 55 279 34 58 ; fax 55 261 97 40
e-mail: biuro@pus-kwidzyn.pl
www: http://www.pus-kwidzyn.pl/

Podwykonawca - odbierający odpady:
Firma Transportowa Piotr, Piotr Brzoska
ul. Olszynka 2a, 83-221 Osiek
tel. 58 582 10 92 ; 600 948 216
e-mail: firmapiotrbrzoska@gmail.com
KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

O zmianach w odbiorze odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów:
- w Kościerzynie czytaj tutaj...
- w Starogardzie Gdańskim czytaj tutaj...

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1261 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 882010
- liczba wejść: 548906
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.