Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna 2018


↓ Wydarzenia

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Rekrutacja - Nr: DA.2110.1.1.2020


Podstawowe informacje o rekrutacji

Stanowisko rekrutacji:PODINSPEKTOR DS. WYMIARU – 1 ETAT
Typ rekrutacji:Nabór na wolne stanowisko
Ogłoszenie naboru:2020.02.14
Zakończenie naboru:2020.02.28
Rekrutacja zakończona:Nie

Przebieg rekrutacji - pliki do pobrania

1.  - Ogłoszenie o wolnym stanowisku ...
2.  - Ogłoszenie o naborze ...
3.  - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ...
4.  - Oświadczenie kandydata ...

Informacja o wymaganiach względem kandydatów określonych w ustawie

Ubiegać się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze w Biurze Związku Gmin Wierzyca, może - zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) - osoba, która:

  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 w/w ustawy,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Na kierownicze stanowisko urzędnicze – osoba, która spełnia wymagania określone wyżej, a ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 4 w/w ustawy:

  • posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1223 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 847549
- liczba wejść: 527464
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.