Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna 2018


↓ Aktualności

Terminy i zasady wnoszenia opłat

 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 25 danego miesiąca. W przypadku braku posiadania takiego rachunku należy zwrócić się do Biura Związku Gmin Wierzyca:

  Biuro obsługi klienta

  Obszar obsługi telefon fax e-mail

  Zakres załatwianych spraw:

    - obsługa deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami

    - obsługa reklamacji usługi odbioru odpadów

  - Wszystkie Gminy Związku 58 531 38 02 58 563 40 49 odpady@zgwierzyca.pl

  Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Obszar obsługi telefon fax e-mail

  Zakres załatwianych spraw:

    - sprawy dotyczące rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami

    - uzgodnienia stanu konta, upomnienia, tytuły wykonawcze

  Gmina Smętowo Graniczne
  Gmina Stara Kiszewa
  58 563 40 45
  510 467 090
  58 563 40 48 p.brauer@zgwierzyca.pl
  Gmina Nowa Karczma
  Gmina Przywidz
  58 563 40 45
  510 467 090
  58 563 40 48 s.wrobel@zgwierzyca.pl
  Gmina Kościerzyna 58 563 40 46
  510 467 090
  58 563 40 48 a.tkaczyk@zgwierzyca.pl
  Gmina Starogard Gdański 58 563 40 46
  510 467 090
  58 563 40 48 e.wysmulek@zgwierzyca.pl
  Gmina Lubichowo
  Gmina Skórcz
  Miasto Skórcz
  58 563 40 47
  510 467 090
  58 563 40 48 k.begier@zgwierzyca.pl
  Gmina Bobowo
  Miasto Kościerzyna
  58 563 40 47
  510 467 090
  58 563 40 48 m.sliwinska@zgwierzyca.pl

  Osługa decyzji wymierzających opłatę

  Obszar obsługi telefon fax e-mail

  Zakres załatwianych spraw:

    - obsługa postępowań administracyjnych wymierzających opłatę

  - Wszystkie Gminy Związku 58 563 40 44 58 563 40 48 sekretariat@zgwierzyca.pl

Informacje dodatkowe:

 • Każdy właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji według wzoru określonego uchwałą nr XXIV/120/2017 z dnia 29 września 2017 roku oraz jego podpisanie i złożenie w Związku Gmin Wierzyca.
 • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
 • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych uchwałą nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku.
 • W przypadku zadeklarowania selektywnego zbieranie odpadów i niedopełnienia tego obowiązku - właściciel nieruchomości naraża się na ryzyko wnoszenia podwyższonych stawek opłaty.
 • W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Pliki do pobrania:

WYDARZENIA

Budowa PSZOK w Skórczu

Z życia Związku

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (999 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 677033
- liczba wejść: 412085
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.