SEGREGACJA

Pobierz ulotkę...

СЕГРЕГАТИ СМІТТЯ

Завантажте флаєр...

 
Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

W dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Związku Gmin Wierzyca podpisał, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skórczu”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 11.02 – Gospodarka odpadami).  Finansowanie przedsięwzięcia:
 • Związek uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj.: 1 mln 382 tys. 536 zł 05 gr.
 • koszt całkowity projektu wynosi 1 mln 626 tys. 513 zł i 02 gr.


PSZOK powstanie na terenie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu przy ul. Spacerowej 13. Teren przedsięwzięcia dostosowany zostanie pod względem wymogów technicznych i organizacyjnych do magazynowania różnego rodzaju odpadów, w szczególności uwzględniając wymogi ochrony środowiska i zdrowia ludzi.
Planowana inwestycja będzie polegała na przeprowadzeniu adaptacji istniejącego placu o pow. 1200 m2, wybudowaniu wiaty – 224 m2, pod którą zostaną umiejscowione pojemniki i kontenery na selektywnie zebrane odpady, które systematycznie będą przekazywane do zagospodarowania przez uprawnione podmioty. Ponadto zostanie zainstalowana waga najazdowa oraz ustawiony pawilon administracyjny dla obsługi PSZOK. Całość wydzielonego terenu zostanie na nowo ogrodzona, zyska nowe oświetlenie i monitoring.

  W PSZOK przyjmowane będą następujące odpady:
 • odpady komunalne wielkogabarytowe
 • odpady budowlane (pochodzące z drobnych remontów, nie wymagających pozwolenia na budowę i zgłoszenia)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.)
 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło białe i kolorowe
 • odpady opakowaniowe w tym wielomateriałowe
 • odpady biodegradowalne w tym zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa)
 • zużyte opony
Zadanie przewiduje również prowadzenie działań edukacyjnych i promujących właściwe postępowanie w odpadami komunalnymi.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia, jakim jest ograniczenie antropopresji na środowisko i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Skórcz, gminy Skórcz, gminy Lubichowo i gminy Smętowo Graniczne a tym samym całego obszaru Związku Gmin Wierzyca.

  Celami szczegółowymi przedsięwzięcia są:
 • wdrożenie standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych przepisami prawa,
 • rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,
 • rozwój efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych i innych bioodpadów,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin Lubichowo, Smętowo Graniczne, Skórcz i miasta Skórcz w zakresie ograniczania masy wytwarzanych odpadów oraz należytego postępowania z odpadami,
 • zwiększenie udziału selektywnej zbiórki odpadów z terenu gmin objętych projektem,
 • uszczelnienie systemu zbiórki na terenie gmin objętych projektem,
 • rozwój infrastruktury umożliwiającej prowadzenie gospodarki odpadami,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gmin objętych projektem,
 • poprawa jakości życia mieszkańców objętych działaniem projektu.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji oraz uruchomienie PSZOK przewidywane jest na koniec roku 2019.


Pliki do pobrania
˅
Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: https://www.zgwierzyca.pl   PHP Ver. 5.6.40
Biuletyn Informacji Publicznej: https://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (2733 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1985172
- liczba wejść: 1446697
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.